Tilstandsrapport/eierskifterapport

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel – Ikke mer, ikke mindre.

Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.

Hva som vurderes i en tilstandsrapport

Når en takstmann utfører en tilstandsrapport er denne basert på syv sjekkpunkter, i tillegg til at vi går igjennom eventuelle lovlighetsmangler ved boligen.

Normalt vurderer vi:

  • Våtrom
  • Rom under terreng
  • Krypekjeller
  • Loft
  • Konstruksjon
  • Drenering
  • Tak

Etter ny avhendingslov fra 01. januar 2022, skal også takstmann gjøre en vurdering av boligens el.anlegg og VVS-anlegg. Det utføres kun en visuell vurdering av det elektriske anlegget, da en takstmann ikke har kompetanse til videre vurderinger. Vi anbefaler derfor alltid på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av anlegget ved eierskifte.

Vi er behjelpelig med bestilling av dette.

I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne eierskifterapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste rapporten i markedet.

Rapportene leveres kun av takstmenn tilknyttet Byggmestrenes Taksering Forbund.

Tilstandsgrader

Det benyttes tilstandsgrader når vi utfører eierskifterapport. Denne forteller tydelig hvilken tilstand de forskjellige bygningsdelene er i på befaringsdagen. 

På førstesiden i en Eierskifterapport™ ser man en enkel og tydelig oversikt over resultatet av rapporten. På sistesiden ser man en enkel beskrivelse av de eventuelle feil og mangler. Grunnen til at dette oppsummert på en slik tydelig måte er at man erfarer at alt for mange ikke leser en takstrapport ved boligkjøp. 

Har en bolig fått TG2 eller TG3 bør man ta en ekstra titit å se hva dette omhandler. Her kan det være store uforutsette kostnader de neste årene etter et boligkjøp. 

I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne Eierskifterapport™ vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste rapporten i markedet.

Rapportene leveres kun av takstmenn tilknyttet Byggmestrenes Taksering Forbund.


Grunnene til å bestille en tilstandsrapport

Boligsalg

Som oftest blir en tilstandsrapport bestilt i forbindelse med et boligsalg, hvor selger ønsker å fremlegge en rapport på selve tilstanden til boligen. Tilstandsrapporten har de siste årene blitt mer og mer avgjørende for boligsalg, da mange velger å ikke kjøpe en bolig hvis den ikke har en tilstandsrapport. De fleste ønsker å tegne eierskifteforsikring og da er en slik rapport pålagt.

Boligarv

Mange som har arvet en bolig ønsker å bestille en tilstandsrapport for å få en bedre forståelse av hva de har arvet. Dette kan være i forbindelse med et videresalg, eller for å finne ut av hva som må utbedres og pusses opp for å oppfylle dagens standarder.


NB! Bruk en kvalifisert takstmann

Det er viktig å huske at takstmann ikke er en beskyttet tittel i Norge og at hvem som helst i praksis kan utgi seg for å være takstmann. I en rapport som dette må du sørge for å bruke en kvalifisert fagmann som har lang erfaring i bransjen.

Velger du å bruke en takstmann fra BMTF til en Eierskifterapport™, er du garantert at denne er utført av en fagmann. Vi stiller med fagmanngaranti.

Hvordan funker det

4 enkle steg i prosessen

Mange ønsker å pusse opp hele eller deler av boligen men er usikker hvor man skal starte. Under ser du en del av reisen.

Grafisk illustrasjon av byggeblokker.

1. Pusse opp

De fleste starter med et ønske om å pusse opp hele eller deler av boligen.

2. Planlegge

Som en uavhengig partner hjelper vi deg å velge riktige håndverkere.

3. Prosjektledelse

Med god prosjektledelse passer vi på at ditt prosjekt forblir kostnadseffektivt.

4. Ferdig oppusset

Prosjektet er levert til avtalt tid og pris. All nødvendig dokumentasjon samt takst er overlevert.