Reklamasjonstakst

Har du funnet mangler eller feil ved kjøp av ny eller brukt bolig?

Dessverre kan det oppstå problemer ved kjøp av bolig. I enkelte tilfeller har selgeren unnlatt å informere eller ikke vært klar over ett eller flere avvik angående boligens tilstand, som byr på en negativ overraskelse når man tar over boligen.

De vanligste feilene og manglene er

  • Vann- og fuktskader
  • Skadedyr
  • Mugg, sopp, og råte
  • Problemer med tekniske anlegg
  • Arealavvik
  • Feil utført av håndverkere


Når kan mange reklamere?

Før man reklamerer er det viktig at man går igjennom kontrakten som har blitt signert. Hvis du finner avvik i forhold til det som ble avtalt i kontrakten, kan det være et rettslig grunnlag for reklamasjon.

Hvis selgeren har informert om en feil ved boligen, kan man ikke bli overrasket når man finner feilen, selv om feilen kan ikke var helt som du så for deg. Man må påregne mange mangler og feil hvis man kjøper et veldig gammelt hus som selgeren beskriver som et oppussingsobjekt.

Når selger har skjult opplysninger

I enkelte tilfeller kjøper man en bolig som selgeren har solgt med mangler og har informert om at det trenges utbedringer, men har holdt tilbake omfanget av mangler og feil. I slike tilfeller er man beskyttet av Avhendingsloven.

Når boligen er i enda dårligere tilstand enn forventet

Du kan også ha krav dersom boligen er i vesentlig dårligere stand sett i forbindelse med kjøpesum og det som har fremkommet i tilstandsrapporten og andre rapporter.


Når skal man ta kontakt med takstmann?

Når man setter i gang en reklamasjonssak er det flere steg man må gå igjennom.

Først tar man kontakt med selgeren og gjør dem oppmerksom på feilene man har oppdaget. Deretter oppretter man en reklamasjonssak og den burde være innenfor det Høyesterett beskriver som “rimelig tid”, nemlig innen 2-3 uker etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Ved opprettelse av reklamasjonssak leier man inn en takstmann for å dokumentere feilene, samt å få dem taksert.

Hvordan funker det

4 enkle steg i prosessen

Mange ønsker å pusse opp hele eller deler av boligen men er usikker hvor man skal starte. Under ser du en del av reisen.

Grafisk illustrasjon av byggeblokker.

1. Pusse opp

De fleste starter med et ønske om å pusse opp hele eller deler av boligen.

2. Planlegge

Som en uavhengig partner hjelper vi deg å velge riktige håndverkere.

3. Prosjektledelse

Med god prosjektledelse passer vi på at ditt prosjekt forblir kostnadseffektivt.

4. Ferdig oppusset

Prosjektet er levert til avtalt tid og pris. All nødvendig dokumentasjon samt takst er overlevert.