Forhåndstakst

Der en verditakst beskriver verdien på en eiendom slik den fremstår på takstdagen, beskriver en forhåndstakst den fremtidige verdien på en eiendom.

En forhåndstakst brukes blant annet når det skal utføres tiltak på en eiendom. Det kan være ved en større oppussing, bygging av ny bolig, deling av tomt eller foreta seksjonering av eksisterende eiendommer. Hva tiltaket går ut på vil komme frem av forhåndstaksten.

For å utarbeide en forhåndstakst bruker man ofte tegninger og beskrivelse av eiendommen til å gjøre en taksering av den fremtidige verdien. 

Spesielt ved bygging av ny bolig, er det ofte behov for byggelån eller annen type lån fra en bank. For at en bank skal vite hva dette bygget er verdt etter det faktisk er oppført, vil en forhåndstakst være meget nyttig. 

Når et tiltak er gjennomført kan som oftes en forhåndstakst konverteres over til en verditakst.

Hvordan funker det

4 enkle steg i prosessen

Mange ønsker å pusse opp hele eller deler av boligen men er usikker hvor man skal starte. Under ser du en del av reisen.

Grafisk illustrasjon av byggeblokker.

1. Pusse opp

De fleste starter med et ønske om å pusse opp hele eller deler av boligen.

2. Planlegge

Som en uavhengig partner hjelper vi deg å velge riktige håndverkere.

3. Prosjektledelse

Med god prosjektledelse passer vi på at ditt prosjekt forblir kostnadseffektivt.

4. Ferdig oppusset

Prosjektet er levert til avtalt tid og pris. All nødvendig dokumentasjon samt takst er overlevert.