Skadetakst

Når uhellet er ute, og skader oppstår på din eiendom i Oslo, er det essensielt å få en nøyaktig og detaljert vurdering av skadeomfanget. Skadetakst er en kritisk prosess for å fastslå skadens natur og kostnadene for reparasjon. Hos Din Boligbistand, er vi spesialister på å utføre skadetakster i Oslo og Østfold, og du vil motta en grundig og pålitelig vurdering av deres skader.

Formålet med en skadetaksering er å kartlegge omfanget av skaden i boligen, hva som var årsaken til at skaden oppstod og estimering av utbedringskostnader.

De vanligste skadene

Vann- og fuktskader

Som oftest bestilles det skadetaksering ved vann- og fuktskader i boligen. Disse skadene kan ofte spores tilbake til dusjen, men fuktskader kan oppstå av flere ulike årsaker. Når du først har fått en slik skade er det viktig å være raskt ute med å bestille en skadetakst slik at man kan sette i gang tiltak som stopper skaden fra å spre seg.

Muggskader

Mugg, sopp og råte er ofte et resultat av at vann- og fuktskader har pågått for lenge, men det kan også oppstå ved et dårlig renhold i hjemmet. Et stort problem ved mugg er at det skaper et dårlig inneklima som igjen kan utvikle allergi- og helseproblemer for de som bor i hjemmet.

Brannskader

Selv om brannskader ikke skjer like ofte som for eksempel vann- og fuktskader, er det likevel den typen skade som utgjør størst skade på en bolig. I dette tilfellet har vi takstmenn egne retningslinjer som vi forholder oss til.

Hva skal en skadetakst inneholde? 

Skadetaksten inneholder en detaljert beskrivelse av skadens natur og konsekvenser. Den inkluderer årsaken til skaden og forslag til utbedringsmetoder. Videre gir taksten et presist anslag over kostnadene forbundet med reparasjonen eller verdiforringelsen som skaden har medført.

Grunner til å bestille skadetaksering

Estimering av kostnader

Når skaden først har skjedd er det vanskelig å få et totalbilde på utbedringskostnadene på egenhånd, og muligens har man ikke en forsikring som dekker en spesifikk type skade. I slike tilfeller er det viktig å få en rask oversikt slik at man har en forståelse av kostnadsbildet og kan finne en løsning på problemet slik at man unngår senskader i etterkant. 

Forsikring

Hvis du har boligforsikring, husforsikring, villaforsikring eller innboforsikring og skaden som har oppstått er dekket av én av disse, må det bestilles en skadetaksering som da skal leveres til forsikringsselskapet slik at de kan beregne kostnadene på det de skal dekke. Ved kompliserte skader kan vi få i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene av forsikringsselskapene, som en uavhengig tredjepart.

Bestill skadetakst fra oss!

Har det oppstått en skade på boligen? Ta kontakt med Din BoligBistand for en gjennomført skadetakst.

Hvordan funker det

4 enkle steg i prosessen

Mange ønsker å pusse opp hele eller deler av boligen men er usikker hvor man skal starte. Under ser du en del av reisen.

Grafisk illustrasjon av byggeblokker.

1. Pusse opp

De fleste starter med et ønske om å pusse opp hele eller deler av boligen.

2. Planlegge

Som en uavhengig partner hjelper vi deg å velge riktige håndverkere.

3. Prosjektledelse

Med god prosjektledelse passer vi på at ditt prosjekt forblir kostnadseffektivt.

4. Ferdig oppusset

Prosjektet er levert til avtalt tid og pris. All nødvendig dokumentasjon samt takst er overlevert.