Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging, også kjent som byggelånskontroll, er en kontroll som utføres i forbindelse med et byggelån. Bankene krever som oftest at en byggelånskontroll blir utført før de innvilger et byggelån. Utbetalingene blir deretter utbetalt i samsvar med verdiene som tilføres.

Kontrollen blir utført for å unngå at det ikke blir fakturert for mer enn det som har blitt tilført av verdier på byggeplassen.

Bankene ønsker også som oftest å følge opp fremdriften i byggeprosessen for å sikre at alt er i samsvar med rapporten.

Vår jobb i en byggelånsoppfølging er å lage rapporter på fremdrift og kostnadsbildet i byggeprosjekter. Dette gjør vi ved å gjennomføre befaringer på byggeplassene hvor håndverkere holder på for å sikre at alt stemmer – kontrollene varierer fra 3 til 5 befaringer på en enebolig.

Å bruke en uavhengig fagmann er en trygghet for deg som kunde, da det sikrer en objektiv vurdering av utført arbeid og kostnader.

I forkant av dette trenger vi tilgang på kontraktsdokumenter, tegninger, budsjett og fremdriftsplan.

Hvordan funker det

4 enkle steg i prosessen

Mange ønsker å pusse opp hele eller deler av boligen men er usikker hvor man skal starte. Under ser du en del av reisen.

Grafisk illustrasjon av byggeblokker.

1. Pusse opp

De fleste starter med et ønske om å pusse opp hele eller deler av boligen.

2. Planlegge

Som en uavhengig partner hjelper vi deg å velge riktige håndverkere.

3. Prosjektledelse

Med god prosjektledelse passer vi på at ditt prosjekt forblir kostnadseffektivt.

4. Ferdig oppusset

Prosjektet er levert til avtalt tid og pris. All nødvendig dokumentasjon samt takst er overlevert.