Redd for at de nye boligkravene skal koste deg dyrt?

Tilbake
Redd for at de nye boligkravene skal koste deg dyrt?

14. mars 2023 ble det kjent at Europaparlamentet har vedtatt et nytt bygningsdirektiv med fokus på energiytelse. Kort fortalt betyr dette at mange norske boligeiere vil måtte investere penger i energieffektiviserende tiltak de neste årene.

Innen 2030 skal rundt halvparten av norske boligeiere ha oppgradert boligene sine, og Ifølge analytikere kan kostnadene havne på alt fra 500 000 til 1,5 millioner kroner per husstand. Mange boligeiere er nå nervøse for hvorvidt de rammes, og hvor store kostnadene blir.

Mangler du overblikk over dagens tilstand på boligen din? Din BoligBistand hjelper deg med å finne ut hva som må gjøres for å imøtekomme de nye kravene. Etter en befaring, kan du få en konkret liste over tiltak som bidrar til at boligen får energimerkingen du trenger – raskt og enkelt.

Bestill energirådgivning nå!

Dette er det nye bygningsdirektivet

I EU- og EØS-regionen er det en stor andel bygninger som er lite energieffektive. Dette betyr at det sløses mye strøm eller at klimautslippet er betydelig, noe som igjen kan ha en negativ miljøeffekt.

På bakgrunn av dette har Europaparlamentet, den ene av EUs lovgivende forsamlinger, vedtatt et nytt bygningsdirektiv. Dette skal bidra til energieffektivisering av bygninger. Bygningsdirektivet gjelder ikke bare for private boliger i EU og EØS, men også næringsbygg.

Alle brukte boliger skal som et minimum være rangert som energiklasse E, D og A i henholdsvis 2030, 2033 og 2050. I 2050 skal med andre ord alle eksisterende bygninger være utslippsfrie.

Samtidig skal alle nye bygninger som oppføres være nullutslippsbygg fra 2029, noe som blant annet betyr at de skal ha solcellepaneler på taket. Kravet om solceller på taket gjelder også for alle bygg som gjennomgår større renoveringsprosjekter fra og med år 2033.

Hva menes med energiklasser?

Energimerking har i en årrekke vært obligatorisk for alle boliger som skal leies ut eller selges. Dette innebærer at eiendommen får en energikarakter, og karakterskalaen strekker seg fra A til G (der A er best). Dette kjennetegner de ulike energiklassene:

 • A eller B: Lavenergibygninger som oppfyller strengere krav enn oppgitt i byggeforskriftene, og/eller har effektive varmesystemer.
 • C : Bygninger som i hovedsak følger nyere forskrifter og som har effektive varmesystemer.
 • D, E, F og G: Bygninger som er bygget etter eldre forskriftskrav (har ikke blitt energiutbedret)

Formålet med energimerking er å gi et innblikk i bygningens energistandard og forventede forbruk.

Rammes du av de nye boligkravene?

Opptil 65 % av alle norske boligeiere vil rammes av de nye boligkravene. I dag er fordelingen av energiklasser blant norske boliger som følger:

 • A: 0,9 %
 • B: 8,1 %
 • C: 10,8 %
 • D: 16,1 %
 • E: 15,7 %
 • F: 20,9 %
 • G: 27,6 %

Ved å finne ut hvilken energiklasse boligen din tilhører, vil du også finne ut om du i det hele tatt rammes av de nye boligkravene. Nye boliger er som regel energimerket.

Har du en eldre bolig, kan du lage en enkel energimerking selv. Denne typen energimerking gir deg derimot ikke mulighet til å legge inn detaljer som er vesentlig for at boligen skal få korrekt karakter.

Man ender dermed ofte på en lavere karakter enn ved en mer avansert energiberegning som utføres av en energirådgiver. Derfor kan det være lønnsomt å motta hjelp av våre eksperter i Din BoligBistand.

Hvilke tiltak kan gjøres for å imøtekomme de nye kravene?

Dersom boligen eller næringsbygget ditt ikke er energieffektivt i dag, vil du sannsynligvis måtte utføre energieffektiviserende tiltak de kommende årene. Det finnes en rekke tiltak som kan gjøres. Her er noen av dem:

 • Etterisolering av vegger
 • Ny kledning
 • Installasjon av varmepumpe
 • Utbytting av vinduer og dører
 • Installasjon av balansert ventilasjon med varmegjenvinning
 • Montering av solcellepaneler på tak

Dersom du er usikker på hvilke tiltak som er aktuelle for din bolig, så kan Din BoligBistand gi deg oversikten du trenger. Etter en befaring kan du få en konkret liste over tiltak som bidrar til at boligen får energimerkingen du trenger – raskt og enkelt.

Få hjelp av en energirådgiver så tidlig som mulig

Energieffektiviserende tiltak kan være veldig bra for miljøet, og samtidig øke verdien på boligen. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at kostnadene knyttet til oppgradering av energiklasse kan være høye.

Mange boligeiere er derfor nervøse for hva den endelige prislappen ender på. Vår anbefaling er å finne ut hvilke tiltak som er nødvendige å gjøre allerede nå. På den måten har du god tid til å planlegge, noe som også kan gjøre det enklere å håndtere kostnadene.

Husk også på at kostnadene ikke nødvendigvis er så høye som du frykter. For mange vil det kun være nødvendig med relativt små justeringer for å innfri de nye kravene.

Å snakke med en energirådgiver på et tidlig tidspunkt er smart, slik at du får oversikten du trenger, og vil være forberedt på de ulike tiltakene som bør iverksettes. Som godkjent energirådgiver for Enova kan vi i Din BoligBistand spare deg for mye tid og bekymring.

Bestill energirådgivning nå!

No items found.

Relaterte innlegg